Databasen över författningsöversättningar: 2009

1-20 21-38

732/2009 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster
713/2009 engelska
Statsrådets förordning om avhjälpande av vissa miljöskador
687/2009 engelska
Lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
647/2009 engelska
Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och använding av vissa farliga ämnen, blandningar och varor
617/2009 engelska
Lag om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
559/2009 engelska
Lag om införande av universitetslagen
558/2009 engelska
Universitetslag
494/2009 engelska
Dammsäkerhetslag
462/2009 engelska
Lag om auktion av vissa radiofrekvenser
383/2009 engelska
Lag om avhjälpande av vissa miljöskador
362/2009 engelska
Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
305/2009 engelska
Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet
273/2009 engelska
Lag om kandidaters valfinansiering
205/2009 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten
172/2009 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
171/2009 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
105/2009 engelska
Viltskadelag
47/2009 engelska
Lag om godkännande av läkare som sjömansläkare

1-20 21-38

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.