Databasen över författningsöversättningar: 2009

1-20 21-39

1797/2009 engelska
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
1766/2009 engelska
Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1705/2009 engelska
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1704/2009 engelska
Lag om statsandel för kommunal basservice
1687/2009 engelska
Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
1686/2009 engelska
Lag om fartygs tekniska säkerhet ock säker drift av fartyg
1673/2009 engelska
Lag om bekämpning av oljeskador
1672/2009 engelska
Miljöskyddslag för sjöfarten
1599/2009 engelska
Lag om bostadsaktiebolag
1279/2009 engelska
Lag om växtförädlarrätt
1197/2009 engelska
Lag om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
1166/2009 engelska
Lag om tillhandahållande av tjänster
1158/2009 engelska
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1126/2009 engelska
Statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
1061/2009 engelska
Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
979/2009 engelska
Förordning om Finlands Akademi
922/2009 engelska
Lag om Finlands Akademi
865/2009 engelska
Statsrådets förordning om Trafiksäkerhetsverket
863/2009 engelska
Lag om Trafiksäkerhetsverket
862/2009 engelska
Lag om Trafikverket

1-20 21-39

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.