Databasen över författningsöversättningar: 2008

1-20 21-21

1096/2008 engelska
Lag om Hansel Ab
1064/2008 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet
1043/2008 engelska
Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
805/2008 engelska
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
754/2008 engelska
Lag om europeiskt betalningsföreläggande
753/2008 engelska
Lag om europeiskt småmålsförfarande
736/2008 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall
735/2008 engelska
Statsrådets förordning om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk
734/2008 engelska
Statsrådets förordning on skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi
733/2008 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkrafverk
675/2008 engelska
Statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
668/2008 engelska
Lag om Institutet för hälsa och välfärd
548/2008 engelska
Statsrådets förordning om kontroll av narkotika
503/2008 engelska
Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
403/2008 engelska
Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
373/2008 engelska
Narkotikalag
166/2008 engelska
Statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder
86/2008 engelska
Foderlag
33/2008 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel
20/2008 engelska
Miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem

1-20 21-21

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.