Databasen över författningsöversättningar: 2008

1-20 21-25

1096/2008 engelska
Lag om Hansel Ab
1064/2008 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet
1043/2008 engelska
Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
1009/2008 engelska
Lag om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn
879/2008 engelska
Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift
878/2008 engelska
Lag om Finansinspektionen
805/2008 engelska
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
754/2008 engelska
Lag om europeiskt betalningsföreläggande
753/2008 engelska
Lag om europeiskt småmålsförfarande
736/2008 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall
735/2008 engelska
Statsrådets förordning om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk
734/2008 engelska
Statsrådets förordning on skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi
733/2008 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkrafverk
675/2008 engelska
Statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
668/2008 engelska
Lag om Institutet för hälsa och välfärd
550/2008 engelska
Utrikesministeriets förordning om utrikesministeriets arbetsordning
548/2008 engelska
Statsrådets förordning om kontroll av narkotika
503/2008 engelska
Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
403/2008 engelska
Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
373/2008 engelska
Narkotikalag

1-20 21-25

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.