Databasen över författningsöversättningar: 2007

1-20 21-36

1463/2007 engelska
Lag om Europeiska skolan i Helsingfors
1446/2007 engelska
Civiltjänstlagen
1438/2007 engelska
Värnpliktslag
1383/2007 engelska
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
1368/2007 engelska
Lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
1277/2007 engelska
Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används for sjötransport
1231/2007 engelska
Lag om auktoriserade translatorer
913/2007 engelska
Miljöministeriets förordning om projekt för gemensamt genomförande
843/2007 engelska
Statsrådets förordning om främjande av filmkonsten
735/2007 engelska
Statsrådets förordning om revision
706/2007 engelska
Lag om verkställighet av skatter och avgifter
705/2007 engelska
Utsökningsbalk
663/2007 engelska
Lag om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer
653/2007 engelska
Lag om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
648/2007 engelska
Lag om intressebevakningsfullmakt
641/2007 engelska
Statsrådets förordning om farkostregistret
556/2007 engelska
Lag om frivilligt försvar
551/2007 engelska
Lag om försvarsmakten
459/2007 engelska
Revisionslag
447/2007 engelska
Sjömansservicelag

1-20 21-36

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.