Databasen över författningsöversättningar: 2006

1-20 21-28

1443/2006 engelska
Lag om stöd för utveckling av landsbygden
1429/2006 engelska
Lag om transport av djur
1351/2006 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och husvattenshygieniska kompetens som krävs av den som arbetar vid en anläggning som levererar hushållsvatten och om testning av sådan kompetens
1339/2006 engelska
Statsrådets förording om screening
1265/2006 engelska
Lag om högsta förvaltningsdomstolen
1237/2006 engelska
Lag om assisterad befruktning
1233/2006 engelska
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
1096/2006 engelska
Lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
1040/2006 engelska
Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
1022/2006 engelska
Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
888/2006 engelska
Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse
856/2006 engelska
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen
765/2006 engelska
Statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
713/2006 engelska
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
689/2006 engelska
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja
624/2006 engelska
Aktiebolagslag
591/2006 engelska
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
583/2006 engelska
Lag om ändring av barnskyddslagen
539/2006 engelska
Lag om gödselfabrikat
503/2006 engelska
Statsrådets förordning om penninginsamlingar

1-20 21-28

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.