882/2005 engelska

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä

Decree of the Ministry of Agriculture and Forestry on the Procedure for Applying for and Paying Production Aid for Mil

Förvaltningsområde: Maa- ja metsätalousministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.