Databasen över författningsöversättningar: 2005

1-20 21-36

1175/2005 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1157/2005 engelska
Lag om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1122/2005 engelska
Lag om farledsavgift
1121/2005 engelska
Lag om fartygs isklasser och isbrytarassistans
1053/2005 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning och om klassificering samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
1015/2005 engelska
Lagen om medling vid brott och i vissa tvister
964/2005 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
937/2005 engelska
Lag om stöd för närståendevård
920/2005 engelska
Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
882/2005 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk
878/2005 engelska
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som hänför sig till vissa föreskrivna verksamhetskrav på naturskydd
847/2005 engelska
Statsrådets förordning om vetenskaps- och teknologirådet
838/2005 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
837/2005 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
768/2005 engelska
Häktningslag
767/2005 engelska
Fängelselag
763/2005 engelska
Statsrådets förordning om fartygstrafikservice
758/2005 engelska
Statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
672/2005 engelska
Lag om anordnande av studentexamen
663/2005 engelska
Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

1-20 21-36

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.