1299/2004 engelska

Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Act on the Organisation of River Basin Management and the Marine

Förvaltningsområde: Ympäristöministeriö
Översättningen har blivit färdig: 6.10.2015
Tillgänglighet: Texten i författningen:
Författningsändringar beaktats t.o.m.: 1263/2014
Anmärkning:

Tarkastanut: Terese Forster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.