Databasen över författningsöversättningar: 2003

1-20 21-32

1357/2003 engelska
Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung
1351/2003 engelska
Lag om sociala företag
1286/2003 engelska
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1239/2003 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
1238/2003 engelska
Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
1237/2003 engelska
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1129/2003 engelska
Lag om certifiering och angivande av elens ursprung
1086/2003 engelska
Samisk språklag
940/2003 engelska
Lotsningslag
698/2003 engelska
Statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet
658/2003 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd
612/2003 engelska
Ordningslag
542/2003 engelska
Statsrådets forordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät
541/2003 engelska
Lag om fordonstrafikregistret
497/2003 engelska
Lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen
460/2003 engelska
Lag om yttrandefrihet i masskommunikation
453/2003 engelska
Religionsfrihetslag
434/2003 engelska
Förvaltningslag
424/2003 engelska
Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
423/2003 engelska
Språklag

1-20 21-32

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.