Databasen över författningsöversättningar: 2002

1-20 21-37

1305/2002 engelska
Lag om alterneringsledighet
1248/2002 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
1245/2002 engelska
Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
1197/2002 engelska
Statsrådets förordning om beviljande av understöd för miljöprojekt i Finlands närområden i östra och mellersta Europa
1185/2002 engelska
Lag om statliga affärsverk
1090/2002 engelska
Fordonslag
1070/2002 engelska
Statsrådets förordning om förvärv, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet
1017/2002 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
973/2002 engelska
Lag om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
780/2002 engelska
Inrikesministeriets förordning om utbildning för ansvariga föreståndare och väktare vid bevakningsföretag
738/2002 engelska
Lagen om skydd i arbete
729/2002 engelska
Statsrådets förordning om ungdomsarbete
719/2002 engelska
Statsrådets förordning om farledsavgift
672/2002 engelska
Lag om verkställighet av böter
641/2002 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om märkningen på minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter och om mängden skadliga ämnen och mätmetoder samt provningslaboratorier
602/2002 engelska
Regionutvecklingslag
563/2002 engelska
Lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
534/2002 engelska
Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster
504/2002 engelska
Lag om kontroll av brottslig bakrund hos personer som arbetar med barn
458/2002 engelska
Lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

1-20 21-37

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.