Databasen över författningsöversättningar: 2001

1-20 21-40 41-46

950/2001 engelska
Lag om registrerat partnerskap
823/2001 engelska
Statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
807/2001 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier
780/2001 engelska
Statsrådets förordning om den behörighet att undervisa i tekniskt arbete som vissa studier vid Uleåborgs universitet medfö
715/2001 engelska
Statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet
697/2001 engelska
Statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen
688/2001 engelska
Statsunderstödslag
666/2001 engelska
Statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
660/2001 engelska
Lag om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
625/2001 engelska
Lag om kommunikationsförvaltningen
624/2001 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över farliga ämnen
621/2001 engelska
Statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
620/2001 engelska
Statsrådets förordning om statens konstverkskommission
604/2001 engelska
Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
595/2001 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel
555/2001 engelska
Statsrådets förordning om ändring av kemikalieförordningen
435/2001 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
422/2001 engelska
Lag om statliga exportgarantier
393/2001 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärände anordningar
302/2001 engelska
Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven

1-20 21-40 41-46

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.