Databasen över författningsöversättningar: 2001

1-20 21-40 41-46

1559/2001 engelska
Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1528/2001 engelska
Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
1527/2001 engelska
Marknadsdomstolslag
1509/2001 engelska
Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
1502/2001 engelska
Sparbankslag
1501/2001 engelska
Lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
1488/2001 engelska
Lag om andelslag
1485/2001 engelska
Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
1484/2001 engelska
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesinriktade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs inom företagshälsovården
1383/2001 engelska
Lagen om företagshälsovård
1345/2001 engelska
Statsrådets förordning om lotterier
1323/2001 engelska
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
1203/2001 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött
1187/2001 engelska
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
1174/2001 engelska
Statsrådets förordning om räkneverk för kontroll av penningrörelsen
1145/2001 engelska
Sjöräddningslag
1129/2001 engelska
Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall
1055/2001 engelska
Lag om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
1047/2001 engelska
Lotterilag
1015/2001 engelska
Lag om radiofrekvenser och teleutrustningar

1-20 21-40 41-46

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.