Databasen över författningsöversättningar: 2000

1-20 21-40 41-44

1284/2000 engelska
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen och om tillämpning av stadgan
1253/2000 engelska
Statsrådets förordning om räntestödskrediter till utvecklingsländer
1233/2000 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier som klassificerats som farliga
1195/2000 engelska
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
1114/2000 engelska
Lag om räntestödskrediter till utvecklingsländer
1108/2000 engelska
Lag om lönegaranti för sjömän
1075/2000 engelska
Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
1068/2000 engelska
Lag om stödjande av företagsverksamhet
1025/2000 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
1013/2000 engelska
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
971/2000 engelska
Statsrådets förordning om territorialövervakning
931/2000 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
864/2000 engelska
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 20 § kemikalieförordningen
858/2000 engelska
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
823/2000 engelska
Statsrådets förordning om Statens filmgranskningsbyrå
822/2000 engelska
Statsrådets förordning om granskning av bildprogram
812/2000 engelska
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
811/2000 engelska
Lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort
776/2000 engelska
Lag om Statens filmgranskningsbyrå
775/2000 engelska
Lag om granskning av bildprogram

1-20 21-40 41-44

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.