Databasen över författningsöversättningar: 1997

1-20 21-31

1412/1997 engelska
Lagen om utkomststöd
1395/1997 engelska
Lab om Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
1339/1997 engelska
Bokföringsförordning
1336/1997 engelska
Bokföringslag
1256/1997 engelska
Förordning om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
1209/1997 engelska
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa klorerade lösningsmedel
1159/1997 engelska
Lag om landskapsindelning
1015/1997 engelska
Förordning om häradsåklagare
962/1997 engelska
Statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
958/1997 engelska
Lag om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke
817/1997 engelska
Statsrådets beslut om antalet regionala konstkommissioner och deras verksamhetsområden
727/1997 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen
708/1997 engelska
Lag om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden
689/1997 engelska
Lag om rättegång i brottmål
645/1997 engelska
Universitetslag
508/1997 engelska
Adoptionsförordning
396/1997 engelska
Telemarknadslag
354/1997 engelska
Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag
295/1997 engelska
Statsrådets beslut om byggavfall
228/1997 engelska
Förordning om Finlands filmarkiv

1-20 21-31

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.