Databasen över författningsöversättningar: 1996

1-20 21-30

1336/1996 engelska
Förordning om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
1311/1996 engelska
Förordning om financering av hållbart skogsbruk
1200/1996 ryska
Skogsförordning
1200/1996 engelska
Skogsförordning
1195/1996 engelska
Lag om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
1096/1996 engelska
Naturskyddslag
1094/1996 engelska
Lag om financering av hållbart skogsbruk
1093/1996 engelska
Skogslag
1093/1996 ryska
Skogslag
1070/1996 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullföljandet av gemenskapsinitiativet PESCA
822/1996 engelska
Förordning om arbetstiden för statstjänstemän
705/1996 engelska
Trafikministeriets beslut om kontroller för övervakning av vägtransporter av farliga ämnen
659/1996 engelska
Statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall
639/1996 engelska
Förordning om biblioteket för synskadade
638/1996 engelska
Lag om biblioteket för synskadade
619/1996 engelska
Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
605/1996 engelska
Arbetstidslag
586/1996 engelska
Förvaltningsprocesslag
580/1996 engelska
Lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
579/1996 engelska
Lag om värdepappersföretag

1-20 21-30

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.