1576/1994 engelska

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om strukturpolitiska stöd för fiskerinäringen

Maa- ja metsätalousministeriön päätös rakennepoliittisista kalataloustuista

Decision of the Ministry of Agriculture and Forestry on Structural Policy Aids for the Fishing Industry

Förvaltningsområde: Maa- ja metsätalousministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.