Databasen över författningsöversättningar: 1992

1-20 21-27

1634/1992 engelska
Lag om bostadssparpremier
1613/1992 engelska
Lag om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv
1612/1992 engelska
Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp
1505/1992 engelska
Lag om offentlig upphandling
1312/1992 engelska
Museiförordning
1257/1992 engelska
Förordningen om användning av fordon på väg
1256/1992 engelska
Förordning om fordons konstruktion och utrustning
1243/1992 engelska
Förordning om statsbudgeten
967/1992 engelska
Lag om skiljeförfarande
785/1992 engelska
Lagen om patientens ställning och rättigheter
734/1992 engelska
Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården
730/1992 engelska
Teater- och orkesterlag
636/1992 engelska
Handels- och industriministeriets beslut om tillsatsämnen för livsmedel
594/1992 engelska
Lag om statens riskkapitalgarantier
522/1992 engelska
Förordning om aromer och deras tillverkningsämnen
521/1992 engelska
Förordning om tillsatsämnen för livsmedel
489/1992 engelska
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier som orsakar hälsoskada och produkter som innehåller dessa kemikalier
481/1992 engelska
Lag om konkurrensrådet
480/1992 engelska
Lag om konkurrensbegränsningar
417/1992 engelska
Lag om handelsrepresentanter och försäljare

1-20 21-27

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.