Databasen över författningsöversättningar: 1987

1250/1987 engelska
Lag om försäkringsföreningar
1203/1987 engelska
Förordning om statens tjänstekollektivavtal
990/1987 engelska
Kärnenergilag
890/1987 engelska
Statsrådets beslut om allmänna anvisningar för begränsandet av svaveldioxidutsläpp från kraftverk och pannanläggningar som använder tung brännolja
888/1987 engelska
Statsrådets beslut om svavelhalten för stenkol
844/1987 engelska
Förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning
820/1987 engelska
Äktenskapsförordning
476/1987 engelska
Personregisterförordning
450/1987 engelska
Tvångsmedelslag
449/1987 engelska
Förundersökningslag
447/1987 engelska
Statsrådets beslut om begränsning av oljeavfallsförbränningen
446/1987 engelska
Statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter
395/1987 engelska
Läkemedelslag
380/1987 engelska
Lag om service och stöd på grund av handikapp
355/1987 engelska
Köplag
158/1987 engelska
Statsrådets beslut om svavelhalten för lätt brännolja och dieselolja
157/1987 engelska
Statsrådets beslut om allmänna anvisningar för begränsandet av partikelutsläpp från kraftverk och pannanläggningar
21/1987 engelska
Lag om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.