931/1976 engelska

Lag angående omorganisering av förvaltningen och vården av Antellska samlingarna och penningmedlen

Laki Antellin kokoelmien ja rahavarain hallinnon ja hoidon uudelleenjärjestämisestä

Act on the Reorganisation of the Management of the Antell Collection and Assets

Förvaltningsområde: Opetusministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

  • 931/1976
    --

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.