935/2023

Helsingfors den 31 augusti 2023

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (1355/2016) en ny 2 g § som följer:

1 a kap.

Den punktskattskyldiges bokföring

2 g §
Gruvmineralskattskyldigas bokföring

En skattskyldig enligt lagen om gruvmineralskatt (314/2023) ska ha en bokföring av vilken framgår uppgifter om platsen för brytning av gruvmineral, om mängden brutna gruvmineral, om tidpunkten för brytningen och om produktionen samt övriga uppgifter som behövs för verkställandet och övervakningen av beskattningen. I fråga om de gruvmineral som avses i bilagan till lagen om gruvmineralskatt ska det i den skattskyldiges bokföring dessutom ingå uppgifter om mängden gruvmineral som levererats för anrikning, metallhalter och anrikningsplatsen samt den tidpunkt då anrikningsprocessen för mineralet första gången inleddes.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.

Helsingfors den 31 augusti 2023

Finansminister
Riikka Purra

Skattesakkunnig
Suvi Soppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.