934/2023

Helsingfors den 31 augusti 2023

Statsrådets förordning om prisuppgifter som tillämpas som grund för beskattningsvärdet i fråga om gruvmineralskatt

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om gruvmineralskatt (314/2023):

1 §
Prisuppgift som tillämpas som grund för beskattningsvärdet

Som den prisuppgift som avses i 4 § 1 mom. i lagen om gruvmineralskatt (314/2023) tillämpas

1) för silver (Ag) det dagliga slutpriset på metallbörsen London Bullion Market,

2) för kobolt (Co) det dagliga slutpriset på metallbörsen London Metal Exchange,

3) för krom (Cr) det kvartalsvisa avtalspriset för ferrokrom på den europeiska marknaden,

4) för guld (Au) det dagliga slutpriset på metallbörsen London Bullion Market,

5) för koppar (Cu) det dagliga slutpriset på metallbörsen London Metal Exchange,

6) för litium (Li) det pris dividerat med talet 0,028 som beräknats som ett medeltal för övre och nedre gränsen för det intervall för spotpriset på den kinesiska marknaden som prisrapporteringsbyrån Fastmarkets meddelat varannan vecka för spodumenkoncentrat som innehåller 6 procent litiumoxid,

7) för nickel (Ni) det dagliga slutpriset på metallbörsen London Metal Exchange,

8) för palladium (Pd) det dagliga slutpriset på metallbörsen London Bullion Market,

9) för platina (Pt) det dagliga slutpriset på metallbörsen London Bullion Market,

10) för zink (Zn) det dagliga slutpriset på metallbörsen London Metal Exchange,

11) för bly (Pb) det dagliga slutpriset på metallbörsen London Metal Exchange, samt

12) för uran (U) det dagliga slutpriset på råvaruderivatbörsen New York Merchantile.

2 §
Omräkningskurs som tillämpas för utländsk valuta

Om en prisuppgift har angetts i utländsk valuta, ska den vid fastställandet av beskattningsvärdet omräknas i euro enligt den valutakurs som Europeiska centralbanken publicerat vid tidpunkten för prisuppgiften.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.

Helsingfors den 31 augusti 2023

Finansminister
Riikka Purra

Skattesakkunnig
Suvi Soppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.