926/2023

Helsingfors den 24 augusti 2023

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om lufttransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om lufttransport av farliga ämnen (210/1997) 2 §, sådan den lyder i förordning 577/2021, som följer:

2 §
Standarder som ska tillämpas

Vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen iakttas ICAO-TI, sådana bestämmelserna lyder godkända för att tillämpas under åren 2023 och 2024, så som föreskrivs i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2023.

Helsingfors den 24 augusti 2023

Kommunikationsminister
Lulu Ranne

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.