716/2023

Helsingfors den 14 april 2023

Lag om ändring av 18 och 21 § i lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om företagshälsovård (1383/2001) det inledande stycket i 18 § samt 21 § som följer:

18 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda patientuppgifter finns i 8 kap. i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023). Utöver vad som föreskrivs i den lagen får en företagshälsovårdsläkare anställd hos den som producerar företagshälsovårdstjänster trots sekretessbestämmelserna lämna ut


21 §
Upprättande och bevarande av handlingar inom företagshälsovården

Bestämmelser om upprättande och bevarande av journalhandlingar inom företagshälsovården finns i 4 och 5 kap. i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 246/2022
ShUB 48/2022
RSv 300/2022

Helsingfors den 14 april 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.