614/2023

Helsingfors den 15 mars 2023

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) 8 § 3 mom., 23 § och 26 § 1 mom. samt bilagor 1–5 som följer

8 §
Krav på fortbildning

En person som arbetar som strålsäkerhetsexpert eller expert i medicinsk fysik ska få fortbildning i strålskydd minst 20 timmar under fem års tid för att upprätthålla den kompetens som behövs för att sköta uppdraget. En person som arbetar som strålsäkerhetsansvarig ska få fortbildning i strålskydd minst 10 timmar under fem års tid för att upprätthålla den kompetens som behövs för att sköta uppdraget.


23 §
Referensvärde för yrkesmässig exponering förorsakad av annan naturlig strålning

Referensvärdet för yrkesmässig exponering för annan naturlig strålning än radon eller kosmisk strålning är 1 millisievert per år. Exponeringen bestäms som den effektiva dos som orsakas utöver den effektiva dosen förorsakad av naturlig bakgrundsstrålning.

26 §
Referensvärde för exponering av allmänheten förorsakad av annan naturlig strålning

Referensvärdet för exponering av allmänheten för annan naturlig strålning än radon eller kosmisk strålning är 0,1 millisievert per år. Exponeringen bestäms som den effektiva dos som orsakas utöver den effektiva dosen förorsakad av naturlig bakgrundsstrålning.Denna förordning träder i kraft den 3 april 2023.

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1
Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

Helsingfors den 15 mars 2023

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Bilagor 1-5:SHMf om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.