550/2023

Helsingfors den 23 mars 2023

Lag om ändring av 1 § i lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om sådana transportabla tryckbärande anordningar som avses i 3 § 10 punkten i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023) och om tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar finns i 12 kap. i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

RP 220/2021
RP 231/2022
KoUB 26/2022
RSv 287/2022

Helsingfors den 23 mars 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.