481/2023

Helsingfors den 23 mars 2023

Lag om ändring av 21 kap. 1 § i konkurslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkurslagen (120/2004) 21 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten som följer:

21 kap.

Förlikning

1 §
Förutsättningar för förlikning

I en konkurs kan en förlikning som avslutar konkursförfarandet fastställas. En förutsättning för att förlikning skall kunna fastställas är att

1) förlikningen understöds av såväl gäldenären som de borgenärer vilkas röstetal sammanlagt utgör minst 70 procent av borgenärernas sammanlagda röstetal och av varje borgenär vars röstetal är minst 10 procent av det sammanlagda röstetalet för borgenärerna,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

På konkurser som har inletts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 251/2022
LaUB 27/2022
RSv 284/2022

Helsingfors den 23 mars 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.