279/2023

Helsingfors den 3 mars 2023

Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om Energimyndigheten (870/2013) 1 § 2 mom. 19 punkten, sådan den lyder i lag 804/2020, och

fogas temporärt till 1 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 634/2020, 804/2020 och 606/2021, en ny 20 punkt som följer:

1 §
Uppgifter

Energimyndigheten sköter de uppgifter som myndigheten har enligt


19) lagen om främjande av användningen av biobrännolja (418/2019),

20) lagen om temporär retroaktiv elpriskompensation (275/2023) samt lagen om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet (276/2023).Denna lag träder i kraft den 6 mars 2023 och gäller till och med den 31 december 2023.

Denna lag tillämpas på skötseln av de uppgifter Energimyndigheten har enligt de lagar som nämns i 1 § 2 mom. 20 punkten också efter utgången av giltighetstiden för denna lag.

RP 324/2022
EkUB 50/2022
RSv 313/2022

Helsingfors den 3 mars 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.