239/2023

Helsingfors den 16 februari 2023

Lag om upphävande av 23 § 2 mom. i dataskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 23 § 2 mom. i dataskyddslagen (1050/2018).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

RP 93/2022
LaUB 25/2022
RSv 252/2022

Helsingfors den 16 februari 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.