Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1327/2022

Helsingfors den 29 december 2022

Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. 31 punkten, sådan den lyder i lag 1119/2022, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 1413/2016, 1419/2016, 324/2017, 454/2017, 1112/2017, 404/2018, 414/2018, 722/2019, 1399/2019, 624/2020, 1264/2020, 488/2021, 690/2021, 763/2021, 1134/2021, 495/2022, 713/2022 och 1119/2022, nya  32–34 punkter som följer:

6 §
Syftet med fullgöranderapporter

Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för


31) utredning av tillförlitligheten hos driftansvariga som avses i 41 a § i lagen om animaliska biprodukter (517/2015),

32) beviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 (1325/2022),

33) beviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011),

34) beviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 166/2022
JsUB 16/2022
RSv 166/2022

Helsingfors den 29 december 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.