1142/2022

Helsingfors den 20 december 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter (783/2015) 3 § och bilaga IV samt

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

3 §
Utfodring av vilda djur

En aktör som använder biprodukter för att utfodra vilda djur ska tre gånger om året göra en anmälan om de biprodukter som levererats till aktören för utfodringen med kadaver. Anmälan ska innehålla uppgifter om mängden biprodukter enligt djurart och biproduktskategori. Uppgifterna ska lämnas såväl till den kommunalveterinär inom vars verksamhetsområde biprodukterna samlas in som till den kommunalveterinär inom vars verksamhetsområde biprodukterna används. En anmälan ska göras också i det fall att biprodukter inte har levererats till platsen för utfodring med kadaver under tidsperioden i fråga.

Anmälningar ska göras för följande tidsperioder: 1) januari–april, 2) maj–augusti och 3) september–december. Anmälan ska göras inom två veckor från utgången av den föregående perioden.

Bestämmelser om kravet på registerföring av biprodukter som används för utfodring med kadaver finns i avsnitt 1 kapitel IV i bilaga VIII till genomförandeförordningen.

3 a §
Användning av material som avses i artikel 14 h i biproduktförordningen

Det är tillåtet att sprida sådana äggskal som avses i artikel 14 h i biproduktförordningen och som härstammar från fjäderfägårdar eller äggpackerier som är verksamma i anslutning till en gårdsbruksenhet på åkermark som en gårdsbruksenhet besitter. Innan äggskalen sprids på åkermark ska äggmassan ha runnit av från dem. Dessutom ska de bearbetas in i marken.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Rådets förordning (EG) nr 1069/2009, EUVL L 300,14.11.2009, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 142/2011, EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1

Helsingfors den 20 december 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsti Huovinen

Bilaga 4

Bortskaffande av biprodukter djurartspecifikt i avlägsna områden

Del 1

Avlägsna områden för nötkreatur, bisonoxar, får och getter

När det gäller hela kadaver av nötkreatur, bisonoxar, får och getter samt de biprodukter från dessa djur som avses i 23 § 1 mom. 3 och 4 punkten i biproduktlagen och de material som avses i 23 § 2 mom. i biproduktlagen räknas Åland, landskapet Lappland samt följande kommuner som avlägsna områden:

Kuusamo

Taivalkoski

Hyrynsalmi

Kuhmo

Suomussalmi

Ristijärvi

Puolanka

Pudasjärvi

Ijo

Avlägset område är dessutom svårframkomliga öar utanför de nämnda områdena.

Del 2

Avlägsna områden för svin och fjäderfä

När det gäller hela kadaver av svin och fjäderfä och de biprodukter från dessa djur som avses i 23 § 1 mom. 3 punkten i biproduktlagen samt de biprodukter från svindjur som producenten har slaktat på gården för egen livsmedelsanvändning räknas hela landet som ett avlägset område med undantag för följande kommuner:

Ackas Jakobstad Laihela Parkano Tavastehus
Alajärvi Jalasjärvi Lappajärvi Pedersöre Tavastkyro
Alavo Janakkala Lappo Pemar Toholampi
Artsjö Jockis Lappträsk Perho Träskända
Asikkala Juupajoki Larsmo Pukkila Tusby
Askola Jämijärvi Lempäälä Punkalaidun Tövsala
Aura Jämsä Lestijärvi Pyhäranta Ulvsby
Birkala Kalajoki Letala Pyttis Urjala
Björneborg Kangasala Loimaa Påmark Valkeakoski
Borgnäs Kankaanpää Lojo Pälkäne Vanda
Borgå Kannus Loppi Pöytyä Vasa
Bötom Karleby Lovisa Raseborg Vederlax
Esbo Karvia Lundo Raumo Vemo
Etseri Kaskö Luumäki Reso Vesilahti
Eura Kauhajoki Luvia Riihimäki Vetil
Euraåminne Kauhava Malax Ruovesi Vichtis
Evijärvi Kaustby Masku Rusko Villmanstrand
Forssa Kervo Miehikkälä S:t Karins Vindala
Fredrikshamn Kihniö Mäntsälä S:t Mårtens Virdois
Grankulla Kimitoön Mänttä-Vilppula Sagu Virmo
Halso Kjulo Mörskom Salo Vittis
Hangö Korsholm Nakkila Sastamala Vörå
Harjavalta Korsnäs Nastola Sastmola Ylöjärvi
Hattula Koskis Nokia Seinäjoki Ypäjä
Hausjärvi Kotka Nousis Sibbo Åbo
Helsingfors Kouvola Nurmijärvi Siikais Östermark
Hollola Kristinestad Nykarleby Sjundeå
Humppila Kronoby Nystad Soini
Hyvinge Kuhmois Nådendal Somero
Hämeenkoski Kumo Närpes Storkyro
Högfors Kuortane Orimattila Storå
Ikalis Kurikka Oripää Sysmä
Ilmola Kyrkslätt Orivesi Säkylä
Ingå Kärkölä Padasjoki Tammela
Itis Lahtis Pargas Tammerfors

Avlägset område är dock svårframkomliga öar inom de nämnda kommunerna.

Del 3

Avlägsna områden för pälsdjur

När det gäller hela kadaver av pälsdjur tillhörande kategori 2 enligt biproduktförordningen räknas hela landet som ett avlägset område med undantag för följande kommuner:

Alajärvi Lappo
Alavieska Larsmo
Björneborg Lestijärvi
Euraåminne Luvia
Evijärvi Malax
Halso Merijärvi
Ilmajoki Nykarleby
Jakobstad Närpes
Kalajoki Oulainen
Kannus Pedersöre kommun
Karleby Perho
Kaskö Pyhäjoki
Kauhajoki Sastmola
Kauhava Seinäjoki
Kaustby Storkyro
Korsholm Toholampi
Korsnäs Vasa
Kristinestad Vetil
Kronoby Vindala
Kuortane Vörå
Kurikka Östermark
Laihela
Lappajärvi

Svåråtkomliga öar som ligger i dessa kommuners områden betraktas dock som avlägsna områden.

Del 4

Avlägsna områden för vattenlevande djur

När det gäller hela döda vattenlevande djur som härstammar från vattenbruksanläggningar och sådana biprodukter som avses i 23 § 1 mom. 2 punkten i biproduktlagen räknas landskapet Lappland samt följande kommuner som avlägsna områden:

Kuusamo

Taivalkoski

Hyrynsalmi

Kuhmo

Suomussalmi

Ristijärvi

Puolanka

Pudasjärvi

Ijo

När det gäller biprodukter från vild fisk inom primärproduktionen räknas hela landet som ett avlägset område.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.