1052/2022

Helsingfors den 13 december 2022

Justitieministeriets förordning om skyddade belopp år 2023 vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 48 § 3 mom. i utsökningsbalken (705/2007), sådant det lyder i lag 985/2022:

1 §

Gäldenärens skyddade belopp enligt 4 kap. 48 § 1 mom. i utsökningsbalken (705/2007) är för gäldenärens egen del 30,75 euro samt för make och egna och makens barn som gäldenären försörjer 8,99 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 13 december 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Terhi Salmela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.