1005/2022

Helsingfors den 8 december 2022

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (1101/2019) 16 § 3 mom. som följer:

16 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Om en statsförvaltningsmyndighet inte har fattat ett klassificeringsbeslut enligt 7 § i statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010), ska myndigheten se till att behandlingen av säkerhetsklassificerade handlingar motsvarar de krav på behandlingen som anges i 6–15 § i denna förordning senast den 30 juni 2024.


Denna förordning träder i kraft den 22 december 2022.

Helsingfors den 8 december 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Lagstiftningsråd
Eeva Lantto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.