998/2022

Helsingfors den 9 december 2022

Lag om ändring av 125 § i värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värnpliktslagen (1438/2007) 125 §, sådan den lyder i lag 147/2010, som följer:

125 §
Handräckning av polisen

På begäran av regionalbyrån får en värnpliktig som utan laga förhinder uteblivit avgiftsfritt hämtas av polisen till uppbåd, besiktning som beordras av regionalbyrån eller tjänstgöring eller delges en order att anmäla sig hos regionalbyrån.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 151/2022
FvUB 24/2022
RSv 157/2022

Helsingfors den 9 december 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.