832/2022

Helsingfors den 22 september 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 2, 3, 5 och 6 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 158/2021, 3 § sådan den lyder i förordning 65/2020, 5 § sådan den lyder i förordning 717/2015 och 6 § sådan den lyder i förordning 82/2012, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör:

1) Meteorologiska institutet,

2) Transport- och kommunikationsverket,

3) Trafikledsverket,

4) Cinia Ab,

5) Östbanan Ab,

6) Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab,

7) Finlandsbanan Ab,

8) Entimmeståget till Åbo Ab och

9) Trafikskyddet.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns

1) avdelningen för koncernstyrning,

2) avdelningen för tjänsteproduktion,

3) avdelningen för information och säkerhet och

4) nätavdelningen.

Vid ministeriet finns dessutom ministeriets kommunikation och enheten för internationella ärenden som lyder direkt under kanslichefen.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Bestämmelser om den behörighet som gäller regeringsråd och regeringssekreterare finns i 43 § 1 mom. i reglementet för statsrådet (262/2003).

Behörighetsvillkor är

1) för råd, överingenjörer och konsultativa tjänstemän, när dessa inte är enhetsdirektörer, högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde; i fråga om överingenjörer ska den högre högskoleexamen vara diplomingenjörsexamen.

2) för cybersäkerhetsdirektörer högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet.

Överingenjörer utnämns av statsrådet.

Andra tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

Helsingfors den 22 september 2022

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Avdelningschef, överdirektör
Olli-Pekka Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.