822/2022

Helsingfors den 9 september 2022

Arbets- och näringsministeriets förordning om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 85 § i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004), sådan den lyder i lag 1218/2013, som följer:

1 §
Behöriga arbets- och näringsbyråer

Behöriga för uppgifter som föreskrivs för arbets- och näringsbyråer med stöd av utlänningslagen (301/2004) är Nylands, Sydöstra Finlands, Birkalands och Norra Österbottens arbets- och näringsbyråer. I fråga om skötseln av dessa uppgifter i landskapet Åland föreskrivs särskilt.

De arbets- och näringsbyråer som avses i 1 mom. är behöriga att i hela landet sköta uppgifter som föreskrivs i utlänningslagen.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2022.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning av den 27 november 2017 om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen (835/2017).

Helsingfors den 9 september 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Jarmo Tiukkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.