806/2022

Helsingfors den 8 september 2022

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 7 §, sådan den lyder i förordning 847/2018, som följer:

7 §
Uppgifter om familjerättslig ställning

Som uppgifter om barns och föräldrars familjerättsliga ställning registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om huruvida

1) barnet är fött under äktenskapet,

2) barnet är fött utom äktenskapet,

3) faderskapet för barnet är fastställt,

4) moderskapet för barnet är fastställt,

5) föräldraskapet för barnet har fastställts på grundval av ett erkännande som avgetts före barnets födelse,

6) barnet är ett trolovningsbarn,

7) barnet har getts som adoptivbarn,

8) barnet har tagits som adoptivbarn,

9) adoptionen har hävts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Helsingfors den 8 september 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig
Joanna Grandell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.