794/2022

Helsingfors den 26 augusti 2022

Lag om ändring av 87 § i trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 87 § i trafikförsäkringslagen (460/2016), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 960/2019, ett nytt 4 mom. som följer:

87 §
Trafikförsäkringscentralens övriga uppgifter

Trafikförsäkringscentralen är i Finland det insolvensorgan som avses i artikel 10a.1 och artikel 25a.1 i direktivet. Trafikförsäkringscentralen ska för denna uppgift förhandla med motsvarande insolvensorgan i andra medlemsstater i syfte att ingå en överenskommelse om organens uppgifter och skyldigheter samt om det ersättningsförfarande som avses i artikel 10a.10 och artikel 25a.10 i direktivet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 86/2022
KoUB 8/2022
RSv 89/2022
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2118 (32021L2118); EUT nr L 430, 2.12.2021, s. 1

Helsingfors den 26 augusti 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.