793/2022

Helsingfors den 26 augusti 2022

Lag om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016) 4 § som följer:

4 §
Grunderna för bestämmande av trafiksäkerhetsavgiften

Trafiksäkerhetsavgiften är 1,3 procent av den avgiftsskyldiges totala premieinkomster av trafikförsäkringen under avgiftsperioden, vilka bestäms på samma grunder som premieinkomsterna enligt resultaträkningen i försäkringsbolagets bokslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 86/2022
KoUB 8/2022
RSv 89/2022

Helsingfors den 26 augusti 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.