768/2022

Helsingfors den 11 augusti 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2022–2023

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 4 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 504/2017:

1 §
Jakt på sädgås

Utöver det som föreskrivs i 24 § 1 mom. 16 punkten i jaktförordningen (666/1993) är jakt på sädgås förbjuden i landskapet Lappland

1) från och med den 28 augusti till och med den 31 december,

2) från och med klockan 12.00 den 20 augusti till och med den 27 augusti på åkrar och på havssidan av riksväg E8 samt i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. är jakt på sädgås förbjuden från och med klockan 12 den 20 augusti till och med den 30 september och från och med den 1 december till och med den 31 december i landskapet Södra Karelen, i kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i landskapet Kymmenedalen, i kommunerna Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i kommunerna Iitti och Orimattila i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.

Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. är jakt på sädgås förbjuden i övriga delar av Finland från och med klockan 12 den 20 augusti till och med den 31 december.

2 §
Jägarspecifik fångstkvot

I landskapet Lappland är den jägarspecifika fångstkvoten vid jakt på sädgås högst en sädgås per år.

3 §
Förbjuden fångstmetod

I landskapet Lappland är användningen av lockbeten som har samband med föda vid jakt på sädgås förbjuden.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 augusti 2022 och gäller till och med den 31 juli 2023.

Helsingfors den 11 augusti 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.