755/2022

Helsingfors den 8 juli 2022

Statsrådets förordning om partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan (654/2017):

1 §

Det i Bryssel den 5 oktober mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan, ingångna partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete träder i kraft från den 21 juli 2022 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 26 juni 2017 och av republikens president den 28 september 2017. Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd har underrättats om godkännandet den 6 oktober 2017.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan (654/2017) träder i kraft den 21 juli 2022.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2022.

Helsingfors den 8 juli 2022

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Utrikesråd
Jari Sinkari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.