741/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) en ny 13 a § som följer:

13 a §
Utlämnande av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret

Trots sekretessbestämmelserna får följande uppgifter för säkerställande av deras riktighet samt för utförande av i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022) avsedda uppgifter lämnas ut ur inkomstdatasystemet till det positiva kreditupplysningsregistret som Inkomstregisterenheten förvaltar:

1) uppgifter som avses i 9 § 1 mom. 1 och 2 punkten,

2) uppgifter som är nödvändiga för beräkning av de brutto- och nettoinkomster som avses i 14 § 1 och 2 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 22/2022
EkUB 17/2022
RSv 93/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.