690/2022

Helsingfors den 8 juli 2022

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 2 § som följer:

2 §
Bestämmande av personbeteckningen

Personbeteckningen består av födelsetid, individuellt nummer och kontrollbeteckning, i nämnd ordning.

Födelsetiden betecknas med sex siffror, av vilka den första och den andra anger dagen, den tredje och den fjärde månaden, den femte årtiondet och den sjätte året.

Personer som har samma födelsetid skiljs från varandra med individuellt nummer. För givande av det individuella numret registreras personens könstillhörighet i befolkningsdatasystemet som antingen man eller kvinna. Det individuella numret består av en skiljemarkör och ett tresiffrigt tal, som är udda för män och jämnt för kvinnor. För dem som är födda den 1 januari 2000 eller därefter används som skiljemarkör bokstaven A, B, C, D, E eller F, för dem som är födda på 1900-talet används ett bindestreck (-) eller bokstaven Y, X, W, V eller U, och för dem som är födda på 1800-talet används ett plustecken (+).

Kontrollbeteckningen utgörs av en siffra eller en bokstav. Den fås genom att det niosiffriga tal som bildas av födelsetiden och av det tresiffriga tal som ingår i det individuella numret divideras med 31, varvid kontrollbeteckningen bestäms i enlighet med resten på följande sätt:

Rest Kontrollbeteckning
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 H
17 J
18 K
19 L
20 M
21 N
22 P
23 R
24 S
25 T
26 U
27 V
28 W
29 X
30 Y

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Helsingfors den 8 juli 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Lagstiftningsråd
Maarit Huotari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.