525/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 2 § 2 mom., sådan den lyder i förordning 414/2021, en ny 6 punkt som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:

1) Finnvera Abp,

2) Finlands industriinvestering Ab,

3) Teknologiska forskningscentralen VTT Ab,

4) Business Finland Ab,

5) Klimatfonden Ab,

6) Jobbkanalen Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 30 juni 2022

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Regeringsråd
Kari Klemm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.