520/2022

Helsingfors den 29 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2022–2023

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 5 mom. och 41 a § 4 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant de lyder 41 § 5 mom. i lag 206/2013 och 41 a § 4 mom. i lag 159/2011:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Det sammanlagda antalet brunbjörnar som får fällas vid jakt som sker med stöd av dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen (615/1993) och den regionala kvoten enligt 41 a § 4 mom. i jaktlagen får uppgå till högst 346 individer under jaktåret 2022–2023.

2 §
Kvot för renskötselområdet

Av den största tillåtna bytesmängden enligt 1 § får antalet brunbjörnar som jagas på den grund som avses i 41 a § 4 mom. i jaktlagen uppgå till 60 individer på den östra delen av renskötselområdet som avses i 8 § 2 mom. i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) och till 10 individer på den västra delen av renskötselområdet som avses i det momentet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022 och gäller till och med den 31 juli 2023.

Helsingfors den 29 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.