485/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Republikens presidents förordning om specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. i lagen om offentlig belöning (1215/1999):

1 §

För främjandet av utvecklingsarbetet inom arbetsmiljön finns en specialförtjänstmedalj.

2 §

Specialförtjänstmedaljen kan förlänas en person eller en sammanslutning för synnerligen förtjänstfullt arbete för utvecklande av arbetsmiljön.

3 §

Specialförtjänstmedaljen är utförd i brons, som förgyllts med finguld. På medaljens åtsida finns en figur som föreställer en människogestalt som står under en båge. Ovanför figuren finns texten TYÖYMPÄRISTÖ och nedanför ARBETSMILJÖ. Medaljens frånsida har ett löpande nummer.

Medaljens diameter är 32 millimeter och tjocklek 2,5 millimeter. Till medaljen hör ett grönt-vitt band, som är 30 millimeter brett.

Medaljen med tillhörande band motsvarar vidstående bild.

4 §

Specialförtjänstmedaljen bärs i band på samma sätt som ett utmärkelsetecken. På uniform kan bandet även bäras i bandbricka.

5 §

Specialförtjänstmedaljen förlänas av den minister som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det på framställning av belöningskommittén i anslutning till Arbetarskyddscentralen.

Medaljen åtföljs av ett tillägnelsebrev. Medaljen och tillägnelsebrevet ges avgiftsfritt.

Belöningskommittén för en förteckning över dem som förlänats medaljen.

6 §

Belöningskommittén tillsätts av styrelsen för Arbetarskyddscentralen och den består av representanter för berörda myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och sakkunniggrupper.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Genom denna förordning upphävs förordningen om specialförtjänst- och förtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete (106/1997).

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.