479/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om Finlands idrottskulturs förtjänstkors och förtjänstmedalj

I enlighet med republikens presidents beslut

upphävs i republikens presidents förordning om Finlands idrottskulturs förtjänstkors och förtjänstmedalj (366/2003) 3 och 8 § samt

ändras 1 § 3 mom. samt 2 och 7 § som följer:

1 §

Framställningar om förlänande av förtjänsttecken kan göras av riksomfattande, regionala och lokala idrottsorganisationer, av kommuner samt av statens idrottsråd och de regionala idrottsråden.

2 §

Förtjänsttecknen förlänas som erkänsla för arbete till förmån för Finlands idrottskultur och idrott. Stora förtjänstkorset förlänas av republikens president. Övriga förtjänsttecken tilldelas av undervisnings- och kulturministeriet.

Finlands idrottskulturs stora förtjänstkors förlänas som erkänsla för synnerligen förtjänstfullt arbete till förmån för Finlands idrottskultur och idrott. Det kan tilldelas endast finska medborgare och ett sådant kan samtidigt innehas av högst 12 levande personer.

Förtjänstkors i guld förlänas som erkänsla för synnerligen stora förtjänster i arbetet till förmån för den riksomfattande idrottsverksamheten. Förtjänstkorset förlänas som erkänsla för långvarig, synnerligen förtjänstfull verksamhet till förmån för Finlands idrottskultur och idrott eller för sådant arbete på statlig nivå som främjar det mellanstatliga idrottssamarbetet.

Förtjänstmedalj med förgyllt kors förlänas som erkänsla för betydande insatser på regional nivå till förmån för idrottskulturen.

Förtjänstmedalj förlänas i första hand som erkänsla för minst tio års fortlöpande arbete på kommun- och föreningsnivå till förmån för idrottskulturen eller för arbete för främjande av samarbetet mellan idrottsorganisationer i olika länder.

7 §

Undervisnings- och kulturministeriet för en förteckning över förlänade förtjänsttecken.

Kostnaderna för anskaffningen av ett förtjänsttecken tas ut hos förslagsställaren.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Petri Honkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.