477/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 56 a § i lagen om utsläppshandel (311/2011), sådan paragrafen lyder i lag 1020/2021, ett nytt 2 mom. och till 56 b §, sådan den lyder i lag 1020/2021, ett nytt 2 mom. som följer:

56 a §
Hållbarhet hos flytande biobränslen

De hållbarhetskriterier som avses i 1 mom. ska inte visas, när verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för flytande biobränslen som använts vid förbränning i anläggningen år 2022.

56 b §
Hållbarhet hos biomassabränslen

De hållbarhetskriterier som avses i 1 mom. ska inte visas, när verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för biomassabränslen som använts vid förbränning i anläggningen år 2022.


Denna lag träder i kraft den 23 juni 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

RP 44/2022
EkUB 10/2022
RSv 65/2022
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/388

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.