475/2022

Helsingfors den 17 juni 2022

Justitieministeriets förordning om ändring av 6 § i justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden (188/2007) 6 §, sådan den lyder i förordning 495/2017, som följer:

6 §
Sektioner

Nämnden är uppdelad i

1) varusektionen (I), som behandlar ärenden som gäller textilier, klädsel och tvätteribranschen, möbler, hushållsmaskiner och hushållsapparater samt elektronik,

2) två bilhandelssektioner (IV a och IV b), som behandlar ärenden som gäller handel med motorfordon och andra fortskaffningsmedel samt motorer, reservdelar och bränsle,

3) sektionen för bilservice och reparation (V), som behandlar ärenden som gäller service- och reparationstjänster för och uthyrning av motorer, motorfordon och andra fortskaffningsmedel,

4) resesektionen (VI), som behandlar ärenden som gäller resebranschen samt inkvarterings- och restaurangtjänster,

5) sektionen för allmänna nyttigheter och hälsovårdstjänster (VII), som utöver hälsovårdstjänster behandlar de ärenden som gäller varor och tjänster och som inte hör till en annan sektion,

6) två byggnadssektioner (VIII a och VIII b), som behandlar ärenden som gäller byggande samt underhåll och reparation av bostäder och fastigheter,

7) bank- och försäkringssektionen (IX), som behandlar ärenden som gäller bank-, finansierings- och investeringstjänster samt försäkringar,

8) tjänstesektionen (X), som behandlar ärenden som gäller energi- och vattenförsörjning och avlopp, kommunikations- och fritidstjänster samt juridiska tjänster,

9) två sektioner för fastighetsförmedling och bostadsköp (XI a och XI b), som behandlar de ärenden med anknytning till fastighetsförmedling och bostadsköp, där den ena parten är en näringsidkare,

10) sektionen för enskilda personers bostadsköp (XII), som behandlar de ärenden med anknytning till bostadsköp, där parterna är enbart enskilda personer,

11) sektionen för hyresfrågor (XIII), som behandlar ärenden med anknytning till bostadsrätter och hyra av bostadslägenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Helsingfors den 17 juni 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.