472/2022

Helsingfors den 16 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022 (81/2022) 17 §:n 1 och 2 momentet, 19 § 1 momentet och 20 § 1 momentet som följer:

17 §
Beloppet av och förskott på från produktionen frikopplat stöd

Från produktionen frikopplat stöd för 2022 beviljas utifrån den referenskvantitet som producenten förfogar över den 1 september 2022 per djurenhet som ingår i referenskvantiteten högst enligt följande:

Stödområde euro
C1 220
C2 191
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 240
C3 och C4 247

Om det gårdsspecifika antalet djurenheter i referenskvantiteten inom stödområde C1 överstiger 146 enheter, inom stödområde C2 överstiger 170 enheter, inom stödområde C2 norra och skärgårdsområdena inom stödområdena C överstiger 200 enheter, inom stödområde C3 överstiger 200 enheter eller inom stödområde C4 överstiger 200 enheter, kan från produktionen frikopplat stöd beviljas högst till följande belopp per djurenhet till den del deras antal överstiger ovannämnda gränser:

Stödområde euro
C1 136
C2 118
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 100
C3 ja C4 100

19 §
Beloppet av och förskott på stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/m²
Kort: minst 2 mån. men högst 7 mån. 6,6
Lång: över 7 mån. 17,9

20 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter beviljas utifrån genomsnittet av den till stöd berättigande lagringsvolym av trädgårdsprodukter som finns i lager den 1 november 2022 och den 15 december 2022, till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m³
Maskinellt kylda lager 18,2
Övriga lager 8,8


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022 eller om riksdagen godkänner den andra tillläggsbudgeten för 2022 senare än nämnda tidpunkt, från den tidpunkt då tilläggsbudgeten publiceras.

Helsingfors den 16 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.