469/2022

Helsingfors den 16 juni 2022

Statsrådets förordning om ändringar i konventionen om vägtrafik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De ändringar i konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) genom vilka det till artikel 1 i konventionen fogas en ny punkt ab och en ny punkt ac och till konventionen en ny artikel 34 bis träder i kraft den 14 juli 2022 enligt vad som har avtalats.

Ändringarna har godkänts av republikens president den 5 november 2021.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2022.

Helsingfors den 16 juni 2022

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Lagstiftningsråd
Kirsi Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.